Artut fag // Kultur for helse og folkehelse – en oversett kraft?

Sangerhuset // Bergmannsgata 21 // Torsdag 25. oktober // Klokken 11:00 // Gratis inngang

Sansestimulering gjennom kunst og kultur virker direkte på fysiologiske prosesser i kroppen som å styrke immunforsvaret og redusere stress, noe som gir en direkte helsegevinst.

Kulturdeltagelse er en viktig bidragsyter til velvære i voksen alder og har direkte betydning for folkehelsen. Hvordan kan kulturen få en sterkere anerkjennelse i samfunnet gjennom sine bidrag til bedre helse og folkehelse?

Foredraget holdes av Odd Håpnes,  musikkviter og daglig leder ved Nasjonalt kompetansesenter for kultur, helse og omsorg.

Frode Bukkvoll, folkehelsekoordinator i Røros kommune, gir sine betraktninger om koblingen mellom kultur og folkehelse.

Varighet: ca 1 time

Gratis inngang, kaffe & frukt

Om Artut // fag:

Artut // fag er lunchforedrag som foregår hver ukedag under Artut kulturfest. Ulike forskere og fagfolk er utfordret til å si noe om hvorfor kultur er viktig – med utgangspunkt i sitt eget fagfelt eller område. Foredragene er åpne for alle, og det er lov å ta med matpakka si og spise underveis.

Lær noe nytt i lunchen!