Artut fag // Verdensarv og identitet

Sangerhuset // Bergmannsgata 21 // Mandag 22. oktober // Klokken 11.00 // Gratis inngang

Verdensarv, kulturarv, kulturminner – vi bruker ofte begreper som arv og minne når vi snakker om sporene etter fortida. Det som tidligere generasjoner har skapt, er en felles arv og et kollektivt minne. 333 års kobberverksdrift på Røros har skapt kulturminner som i dag ikke bare er en del av kulturarven til dagens rørosinger og osinger – det er en arv som UNESCO har bestemt skal være hele menneskehetens arv.

Hva betyr kulturarven for identiteten i bergstaden og i Circumferensen? Hva betyr statusen som verdensarv for bruken av kulturminnene våre?

Avdelingsleder for verdensarv på Rørosmuseet, Per Øyvind Riise, vil i denne lunsj-timen gi sitt blikk på dette, og fortelle om hvordan verdensarvsenteret ser på sin rolle i forhold til identitet, fellesskap og vern av kulturarv.

Varighet: Ca 1 time

Arr: Virksomhet for kultur og fritid i samarbeid med Rørosmuseet

Artut // fag er daglige formiddagsforedrag under Artut kulturfest. Ulike forskere og fagfolk er utfordret til å si noe om hvorfor kultur er viktig – med utgangspunkt i sitt eget fagfelt eller område. Foredragene er åpne for alle, og det er lov å ta med matpakka si og spise underveis. Lær noe nytt i dag!