Bergstaden filmklubb: Melkekrigen

Røros kino, mandag 19. oktober klokken 20.00

Saemesth! -snakk samisk til meg!

Ungdommens Hus Røros, mandag 19. oktober kl. 18.00 – 19.30

Minikonsert med Røros Janitsjarorkester

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (utendørs), mandag 19. oktober klokken 17.00.