Artut med musikkstund

Under Artut kulturfest blir det musikkstund i barnehagene.

Gïelevåhkoe i Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken markerer Gïelevåhkoe med workshoper i utvalgte skoletrinn.

Minikonserter

Røros mandag 19. oktober klokken 16.00 – 18.00 og Brekken tirsdag 20. oktober klokken 12.00 

Minikonsert med Røros Janitsjarorkester

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter (utendørs), mandag 19. oktober klokken 17.00.

Saemesth! -snakk samisk til meg!

Ungdommens Hus Røros, mandag 19. oktober kl. 18.00 – 19.30