Digital workshop

Ungdommens Hus, tirsdag 20. oktober klokken 14.00 – 19.00  Bli med på…

Artut med musikkstund

Under Artut kulturfest blir det musikkstund i barnehagene.

Gïelevåhkoe i Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken markerer Gïelevåhkoe med workshoper i utvalgte skoletrinn.

Minikonserter

Røros mandag 19. oktober klokken 16.00 – 18.00 og Brekken tirsdag 20. oktober klokken 12.00 

Bokbad med Helga Flatland

Røros folkebibliotek, tirsdag 20. oktober kl. 19:00