Artut kulturfest 2019

Artut kulturfest så dagens lys i 2018. Under fjorårets store NATO-øvelse inviterte…