Film: Den fjerde nattevakt

Røros kino // Lørdag 5. oktober // Kl. 14:00
Innleder: Kirsti Sæter

Gratis inngang

I anledning Johan Falkbergets 120-års jubileum

Dette er det eldste opptaket fra NRK (1960). Filmen består av to deler, hver på litt over en time. De to delene er igjen delt opp i akter og lange, statiske scener. Bare et par utendørsopptak i begynnelsen av hver akt frisker det hele opp, men dette var visstnok den første fjernsynsteater-produksjonen som forsøkte noe slikt. Interiøret og settdesignet på innendørsscenene virker autentisk. Vi er virkelig i Røros på attenhundretallet.

Johan Falkberget arbeidet i gruvene fra han var guttunge og fram til han fikk antatt sin første roman Svarte fjelde, som utkom i 1907. Hans litterære gjennombrudd kom med Den fjerde nattevakt (1923), og hans posisjon i norsk litteratur er befestet med roman trilogien Christianus sextus (1927-1935) og de fire romanene om An-Magritt, Nattens brød (1940-1959).
Den fjerde nattevakt var Falkbergets gjennombrudd som forfatter, og romanen er blitt en av våre mest leste og beundrede. Den er også kjent gjennom film og dramatisering. Vi befinner oss på Røros i de harde nødsårene på begynnelsen av 1800-tallet. Her skildres kreftene i menneskesinnet, allmenngyldig og tidløst. Den vakre Gunnhild, bergmannen David Finnes hustru, og den begavede, dypt religiøse presten Benjamin Sigismund settes på prøve gjennom sitt lidenskapelige og tragiske kjærlighetsforhold.

Den Fjerde Nattevakt (135 minutter)