Artut med musikkstund

Under Artut kulturfest blir det musikkstund med Ane Linn i flere barnehager! Barnehageturneen er en Artut-utvidelse av Kulturbarn, et prosjekt som blant annet skal finne måter å bruke kunst- og kulturfaglige kompetanse på tvers av institusjonene, og bidra til økt kvalitet og omfang av barns møte med kunst og kultur.

Musikk er artut for store og små

Med en hatt, noen dyr, noen instrumenter, klappeleker og sanger blir det en morsom stund med musikken i sentrum. I musikkstundene øver vi både konsentrasjon, oppmerksomhet, motorikk og språk. Men aller viktigst: vi får kjenne på sang- og bevegelsesglede, og hvor gøy det er å gjøre musikk sammen! 

Imse bimse hivnje 

Ettersom det er samisk språkuke denne uka, synger vi Lille Petter Edderkopp både på samisk og norsk! På samisk heter den Imse bimse Hivnje, og går slik:

Imse bimse hievnie
guatsa bæjjese.
Ebriemåekie bööti
hievniem voelkehti.
Biejjie goekeste
tjaetsiem gajhkedi.
Imse bimse hievnie
guatsa bæjjese.

J:Lajla Mattson Magga

Om kulturbarnprosjektet

Røros kommune er en av seks kommuner i landet som ble tatt opp i Kulturtanken, Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringens  Kulturbarnprosjekt.

Her i Røros kommune bestemte vi oss for å jobbe med kulturopplevelser hvor både barnehagebarn og eldre på institusjon deltok i lag. I utgangspunktet var det Stenbråttet barnehage sammen med Gjøsvika sykehjem og Ysterhagaen barnehage sammen med Røros sykehjem som var hovedgruppene i prosjektet. På grunn av koronasituasjonen har vi siden mars ikke kunnet fortsette dette, så barnehagene har hatt egne musikksamlinger. I tillegg til samarbeidet med sykehjemmene har to av de andre Rørosbarehagene hatt musikksamlinger i regi av kulturskolen. 

Prosjektets overordnede mål er å oppnå samarbeid innad i kommunene og finne måter å bruke kunst- og kulturfaglige kompetanse på tvers av institusjonene. På denne måten kan man sammen bidra til både økt kvalitet og omfang av barns møte med kunst og kultur. Prosjektet ønsker å bidra til økt forståelse og engasjement rundt kunnskapen om effekten av kunst og kultur tilknyttet folkehelse og livsmestring. 

I Røros kommune er det utvalgte barnehager, begge sykehjem, Røros kulturskole og kulturkontoret som deltar i prosjektet. Prosjektledelse er ved Røros kulturskole.