Gïelevåhkoe i Den kulturelle skolesekken

Uke 43 arrangeres Samisk språkuke; Gïelevåhkoe. Flere av kommunens avdelinger har ulike arrangement for å markere språkuka. Blant annet har Den kulturelle skolesekken disse workshopene for 5.-7. trinn ved Brekken og Glåmos Oppvekstsenter & 7. trinn ved Røros skole:

Tjiehtjeremåara / Lykkebeinet

7. trinn ved Røros skole får workshopen Tjiehtjeremåara, eller Lykkebeinet med Meerke Krihke Leine Bientie. Her får elevene en teoretisk og praktisk innføring i de sørsamiske duedtie-tradisjonene. Hver elev skal i workshopen lage sin egen tjiehtjeremåara.

Lydworkshop med Tulle Ruth Kofoed

5.-7. trinn ved Brekken og Glåmos oppvekstsentre får lydworkshop med lydkunstner Tulle Ruth Kofoed. Utgangspunktet for workshopen er reinen og andre dyrs kommunikasjon, og hvordan det kommer til uttrykk innen sørsamisk språk og kultur. 

Artut språkuke

Artut med Gïelevåhkoe

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken er et samarbeid mellom sektorene oppvekst og kultur, som skal sikre at elever får møte profesjonell kunst og kultur i sin skolehverdag. DKS skal også bidra til realsieringen av skolens læringsmål.