Utvidet frist!

På grunn av sommer og to måneder med kollektiv hvile, har vi bestemt oss for å utvide innmeldingsfristen for Artut kulturfest til 1. september.

Så – har du, laget ditt, arbeidsstedet ditt, bandet ditt, klubben din, butikken din, kafeen din, familien din eller gruppa di et arrangement eller aktivitet denne uken som du vil markedsføre under Artut kulturfest? 

Send tekst/info, bilde, eventuelle billettlenker og priser samt info om arrangør til alh@roros.kommune.no – innen 1. september!

Se mer info her, og sleng dere med!